logo tik toka mobilne spawanie facebook, spawanie z dojazdem do klienta
  1. pl
  2. de
logo facebooka mobilne spawanie facebook, spawanie z dojazdem do klienta

Borysławice Zamkowe 23, 62-640 Grzegorzew, e-mail: kontakt@mobilny-spawacz.pl, tel. 697-780-452

logo spawanie mobilne
12 lutego 2024

Napawanie - utwardzanie powierzchni

Napawanie gryzaków wyburzeniowych, napawanie szczęk gryzaków betonu, napawanie łyżek koparek jest to proces remontu urządzenia, który należy poddać odpowiedniemu procesowi planowania. Napawanie nie jest dobrą metodą naprawy jeśli poprzez złe zaplanowanie procesu, oraz zły dobór rodzaju spoiwa nie daje nam dobrej jakości powierzchni w pełni zregenerowanej zgodnie z wymogami prac jakie stoją przed sprzętem.

 

Przy planowaniu naprawy poprzez napawanie należy uwzględnić, rodzaj spoiwa, jak również udarność, czyli wytrzymałość na ścisk, tarcie oraz pracę w niskich temperaturach. Jeśli powierzchnia napawana nie będzie przechodzić procesów obróbki mechanicznej, takich ja obtaczanie, frezowanie itp. można przyjąć, iż nasza powierzchnia nie musi być pasowana na wymiary co daje nam większą swobodę pod względem grubości warstwy napawania, niemniej jednak musimy w pewien sposób ograniczyć ilość warstw zgodnie z grubością oryginalnej blachy, z której został wykonany element. Błędnym założeniem jest, że im więcej warstw napoiny wykonamy tym lepiej będzie trzymać a powierzchnia dłużej wytrzyma. Niestety punkt drugi naszego planowania procesu naprawy poprzez napawanie musi uwzględnić temperaturę którą przyjmie materiał podczas wykonywania pracy naprawczej. Jeśli trafimy na stal specjalną np.: Hardox musimy szczególnie ostrożnie zachowywać się z ilością ciepła wprowadzoną przed, jaki podczas napawania. Załóżmy, że mieścimy się w przedziale podgrzewania wstępnego dla Hardox-u temperatura otoczenia pokojowa, a więc temperatura podgrzewania to 75-125 stopni Celsjusza. Jest to pierwsze ograniczenie związane z procesem napawania. Musimy założyć jaką temperaturę między ściegową wytworzymy prowadząc proces spawania. Zakładamy że czas spawania odpowiednio podstawiony do wzoru da nam temperaturę jaką wytworzyliśmy podczas spawania tak w telegraficznym skrócie przedstawiając mamy już drugi krok procesu remontu zaplanowany.

 

Naprawa pękniętego ramienia koparki

 

Najczęściej występującą usterką na tego typu konstrukcjach są zmęczeniowe pęknięcia ramienia koparki na skutek obciążeń konstrukcji. Powstające najczęściej na skutek złego wytworzenia spoin. Drugi typ napraw to napawanie ubytków materiału rodzimego. Pęknięcia na ramionach koparki mogą być wywołane wskutek przeciążeń ramion koparki, długim cyklem użytkowania w ciężkich warunkach. Niejednokrotnie takie pęknięcie jest wywołane błędnym procesem wytworzenia, gdyż pęka strefa wpływu ciepła czyli mamy tu do czynienia z pęknięciem lamelarnym wzdłuż krawędzi spoiny.

 

Procesy zachodzące w SWC pod wpływem cyklu cieplnego spawania, to zmiany struktury oraz zmiany stanów naprężeń i odkształceń wywierają istotny wpływ na powstawanie pęknięć spawalniczych.

 

Naprawa pęknięć zmęczeniowych konstrukcji ramienia koparki wymaga dokładnego i wnikliwego badania obszaru, na którym doszło do pęknięcia, można do tego użyć penetrantów lub badań magnetyczno proszkowych. Aby znaleźć każde najmniejsze pęknięcie oraz namierzyć ich początek i koniec należy posłużyć się badaniem wady spoiny. Dlatego ważnym jest też to aby operatorzy maszyn w cyklu użytkowania nadzorowali ramiona koparek czy też łoża sworzni. Czasem uda się w ten sposób zapobiec poważniejszej usterce lub też pozwoli to na szybki powrót maszyny do pracy gdyż wykryta usterka okaże się być małą w skutkach. Każdy rodzaj naprawy ciągnie za sobą potrzebę dokładnego obliczenia czasu naprawy, gdyż należy przewidzieć cały cykl od wycięcia plazmą czy też palnikiem materiał uszkodzonego, lub też wyżłobkowaniu spoin popękanych trzeba również odpowiednio sprefabrykować nowy materiał, musimy też zapewnić odpowiednie warunki dla procesu spawania czyli zapewnić odpowiednie cykle cieplne.

Stroną opiekuje się:

seo-jarek.pl

www.mobilny-spawacz.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Adres: Borysławice Zamkowe 23, 62-640 Grzegorzew
E-mail: kontakt@mobilny-spawacz.pl
Tel. 697-780-452
NIP: 
 6662120999
REGON: 381290528